Ελληνική Κοινότητα Ντίσσελντορφ Griechesche Gemeinde Düsseldorf 40210 Düsseldorf, Bismarckstr. 85 [...]