Αριστοφάνης Δημ.Οσμανλής
Λογιστής – Φοροτεχνικός
Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
Αριθμός Αδείας: 057232
Κρήνης 4, 81100 Μυτιλήνη
Τηλ. 22510 25120