Αν και στην Γερμανία οι ώρες κοινής ησυχίας καθορίζονται από τα κρατίδια,  οι ώρες ανάπαυσης που ισχύουν συνήθως είναι:

η ολοήμερη ανάπαυση τις Κυριακές και τις αργίες,

η μεσημεριανή ανάπαυση από τις 13:00 έως τις 15:00

και η νυχτερινή ανάπαυση από τις 22.00 έως 7.00 η ώρα.