Η Εφορία της μόλις μας ενημέρωσε ότι οι Φορολογικές Δηλώσεις του 2023 θα επεξεργαστούν προς το τέλος Μαρτίου

διότι τότε θα λειτουργήσει το πρόγραμμα επεξεργασίας φορολογικών δηλώσεων στις οικ. Εφορίες.