Το οργανόγραμμα του <πάρε δώσε>

 

Υπουργεία, επιδοτήσεις

Ι

BAGIV παίρνει επιδοτήσεις από το Γερμανικό κράτος

Πρόεδρος  Νικόλαος Αθανασιάδης, ιδιαίτερος υπάλληλος με μισθό, ο γιός του Ορέστης  

Ι

KUSOW παίρνει επιδοτήσεις από BAGIV και τις διοχετεύει στην ΟΕΚ

Ταμίας Κοσμάς Λουτσόπουλος, Γραμματειακή υποστήριξη με μισθό η κόρη του

Ι

Οι κκ Δροσινάκης, Λουτσόπουλος και Αθανασιάδης υπαινίσσονται ότι το τα οικονομικά είναι απόρρητα και δεν ελέγχονται

  

Κι εσύ λαέ βασανισμένε…  ξύπνα.