Πρωτοσέλιδο εφημερίδας Το Παρόν

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης