Με πρωτοβουλία της Ελλ. Κοινότητας την Κυριακή 05 Μαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε κοινή σύσκεψη όλων των Σωματίων, Θεσμών και Φορέων στους χώρους της Ελληνικής Κοινότητας με κύριο θέμα ανταλλαγή απόψεων και κοινή συνεργασία στο μέλλον.

Στην σύσκεψη παραβρέθηκαν ο Γεν. Πρόξενος Ελλάδος κ. Βασίλειος Κοΐνης, ο Πάτερ Θεοφάνης Λάππας, Αντιπροσωπία από το ΔΣ της Ομοσπονδίας Ελλ. Κοινοτήτων Γερμανίας και η Ελλ. Εφημερίδα Ευρωπολήτης.

Συζητήθηκαν πολλά θέματα που αφορούν τα Σωματεία και τους Φορείς στην Πόλη μας, η συζήτηση όμως εστιάστηκε στην εμβάθυνση συνεργασίας, στον προγραμματισμό κοινών δράσεων, στην καλύτερη δικτύωση και επικοινωνία μεταξύ τους. Κοινή παραδοχή ήταν ότι ο επόμενος στόχος θα πρέπει να είναι η προβολή του Ελληνικού Στοιχείου από κοινού ως μία οντότητα, χωρίς να χάνει όμως την  αυτοτέλεια του ο κάθε Σύλλογος.

Αποφασίστηκε από κοινού, μία μικρή ομάδα εκπροσώπων των Συλλόγων, να ετοιμάσει σε σύντομο χρονικό διάστημα μία πλατφόρμα συνεργασίας των Φορέων και Συλλόγων του Ντίσελντορφ.