Τέσσερεις μήνες πέρασαν αφότου εκλέχθηκε το νέο Διοικ. Συμβούλιο της ΟΕΚ και ακόμη τα μέλη του δεν γνωρίζουν την οικονομική κατάσταση της ΟΕΚ.

Η ενημέρωση παραπέμπεται συνεχώς στις καλένδες.

Μεγάλα ερωτηματικά προκαλεί η στάση του Ταμία (και της πλειοψηφούσας Παράταξης) να μην θέλει να παρουσιάσει το Ταμείο.

Τα χρηματικά ποσά που διακινούνται μέσω θυγατρικών Οργανώσεων είναι μεγάλα. Υπάρχει εκεί το πρόβλημα ;

Τι προσπαθούν να κρύψουν ;

Δεν ήταν τελικά το μόνο πρόβλημα ο Δημητρίου;