Πρόσωπα με συνήθη κατοικία στο εξωτερικό που κατέχουν στην Ελλάδα I.X.E. όχημα με ξένες πινακίδες σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, μπορούν να επωφεληθούν από την απλούστευση της διαδικασίας ακινητοποίησης του οχήματος για τα διαστήματα απουσίας τους στο εξωτερικό, όπως προβλέπει Εγκύκλιος του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι, κατά κύριο λόγο ομογενείς, στο παρελθόν έπρεπε να ζητήσουν την μολυβδοσφράγιση του οχήματός τους με παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου πριν από την αναχώρησή τους για το εξωτερικό και ομοίως την αποσφράγισή του, κατά την επιστροφή τους για το διάστημα παραμονής τους στη χώρα μας. Με τη νέα διαδικασία δίνεται πλέον η δυνατότητα στα δικαιούχα πρόσωπα να:

  • υποβάλουν αίτημα προς το αρμόδιο τελωνείο για την ακινητοποίηση του οχήματός τους αλλά και την άρση αυτού, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) με τη χρήση κωδικών Taxisnet, στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» ακολουθώντας τη διαδρομή: Νέο Αίτημα > Τελωνεία > Θεματική Ομάδα «Οχήματα-Προσωρινή Εισαγωγή» > Διαδικασία «Ακινητοποίηση Οχημάτων & Άρση Ακινησίας οχημάτων»
  • ακινητοποιήσουν το όχημά τους σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης με αποκλειστικά δική τους ευθύνη χωρίς την παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου
  • πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας που αναλογούν στο διάστημα κυκλοφορίας του οχήματος στην Ελλάδα, ηλεκτρονικά, με τη χρήση κωδικών TAXISnet, μέσω του Υποσύστηματος Εισαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICISnet), στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, στη διαδρομή www.aade.gr > Τελωνειακές Υπηρεσίες > Ηλεκτρονικές συναλλαγές > IMPORTS-Σύστημα Εισαγωγών > Εισαγωγές > e-Αίτηση > Υποβολή e-Αίτησης.

Όπως δήλωσε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, «Η νέα διαδικασία διευκολύνει σημαντικά τη μέχρι τώρα υφιστάμενη πρακτική, καθώς οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν πλέον ψηφιακά να υποβάλουν το αίτημά τους για ακινητοποίηση ή επανακυκλοφορία του οχήματός τους και να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας, διασφαλίζοντας την άμεση και χωρίς κόπο εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών τους».