Υπάρχουν πολλές λέξεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά οι οποίες δεν έχουν ελληνική προέλευση, αλλά τις έχουμε δανειστεί από άλλες γλώσσες.

Μια από αυτές είναι η ομπρέλα. Ναι, η ομπρέλα φυσικά και δεν είναι ελληνική λέξη, αφού προέρχεται από την ιταλική ombrella. Τη χρησιμοποιούμε φυσικά για να περιγράψουμε το αντικείμενο που χρησιμοποιούμε για να προστατευτούμε κυρίως από τη βροχή και από τον ήλιο.

Υπάρχει βέβαια μια λέξη που περιγράφει αυτό το αντικείμενο. Για τη βροχή είναι η λέξη αλεξιβρόχιο και για τον ήλιο η λέξη αλεξήλιο.

Οι λέξεις αυτές είναι σύνθετες. Προκύπτουν από τον ρήμα αλέξω, που σημαίνει αποκρούω και το ουσιαστικό βροχή, όταν το χρησιμοποιούμε για βροχή, ή το ουσιαστικό ήλιος, όταν πρόκειται για αυτή που περνούμε στη θάλασσα.