Πρόσβαση στον εμβολιασμό κατά προτεραιότητα: Συνθήκες ζωής και εργασίας με αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης.
Εάν εργάζεστε σε κλάδους με ιδιαίτερες απαιτήσεις στη Γερμανία, δικαιούστε πρόσβαση στον εμβολιασμό κατά προτεραιότητα. Στους εν λόγω κλάδους συγκαταλέγονται η βιομηχανία κρέατος, οι υπηρεσίες διανομής πακέτων και η εποχική εργασία. Εδώ θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις.