«Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» στους Συλλόγους και Οργανώσεις GDPR (γράφει ο Αριστοφάνης Δημ. Οσμανλής

Κανονισμός GDPR

Όλοι οι Σύλλογοι και Οργανισμοί, υπάγονται στην υποχρέωση συμμόρφωσης στους κανόνες GDPR.

Η εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων σχετικά με την προστασία των δεδομένων από τις 25 Μαΐου του 2018 συνεπάγεται ότι οι πολίτες θα ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τα δεδομένα τους.

 

Εφαρμογή Κανονισμού GDPR από την Grafimedia

Εφαρμογή GDPR

Οι πιο σημαντικοί κανόνες GDPR αφορούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται να γίνουν για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Είναι πολύ σημαντικό κάθε μορφή επικοινωνίας να γίνεται χρησιμοποιώντας απλή και κατανοητή γλώσσα. Οφείλουμε να δηλώνουμε ξεκάθαρα ποιοι είμαστε όταν ζητάμε να μας δώσουν δεδομένα. Ενημερώνουμε για τον λόγο που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα τους, για πόσο καιρό θα τα φυλάξουμε και ποιος τα λαμβάνει. Πάντα φροντίζουμε ώστε να υπάρχει συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων.

Ειδικά σε περίπτωση που υπάρχει πιθανότητα να γίνεται συλλογή δεδομενών από παιδιά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι απαραίτητος ο έλεγχος του ορίου ηλικίας και η λήψη συγκατάθεσης των γονιών.

 

Εφαρμογή Κανονισμού GDPR από την Grafimedia

Διαδραστική επικοινωνία

1. Τα μέλη του Συλλόγου σας έχουν «δικαίωμα στη λήθη» εφόσον αιτηθούν τη  διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, αλλά μόνο αν δεν θίγεται η ελευθερία έκφρασης ή η δυνατότητα διεξαγωγής έρευνας.

2. Τα μέλη πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους .

3. Ενημερώστε άμεσα σχετικά με παραβιάσεις δεδομένων αν ενέχει σοβαρός κίνδυνος για τα μέλη.

4. Χρησιμοποιήστε πρόσθετα μέτρα προστασίας για πληροφορίες που αφορούν την υγεία, τη φυλή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία και τις πολιτικές πεποιθήσεις.

5. Δώστε στα μέλη σας το δικαίωμα να εξαιρεθούν από πρακτικές άμεσου μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν τα δεδομένα τους.

6. Συνάψτε νομικές συμφωνίες όταν διαβιβάζετε δεδομένα σε χώρες που δεν έχουν λάβει έγκριση από τις αρχές της ΕΕ.

Χρειάζομαι έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) ?

Η παρουσία ενός καταρτισμένου υπεύθυνου για την προστασία των δεδομένων DPO είναι υποχρεωτική υπό κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Εξαρτάται από τον τύπο και τον αριθμό των δεδομένων που συλλέγετε, αν η επεξεργασία είναι η κύρια επιχειρηματική σας δραστηριότητα και αν το κάνετε σε μεγάλη κλίμακα.

Ειδικά για τα αθλητικά Σωματία  που συλλέγουν προσωπικά δεδομένα των αθλητών, τότε η συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR είναι υποχρεωτική.

Υπάρχει κόστος μη συμμόρφωσης;

Για όσους υπάγονται στην υποχρέωση και δεν συμμορφωθούν στον κανονισμό GDPR, θα βρεθούν στην δυσάρεστη θέση αρχικά της αυστηρής προειδοποίησης και επίπληξης. Η τοπική Αρχή Προστασίας Δεδομένων παρακολουθεί τις διαδικασίες συμμόρφωσης σε συντονισμό με την Ε.Ε. Το πρόστιμο μη συμμόρφωσης ή/και παραβίασης μπορεί να φθάσει εώς και το 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών.

Εφαρμογή Κανονισμού GDPR από την Grafimedia

 

GDPR Πόσο σημαντικό είναι;

Από τις 25 Μαΐου 2018, με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, ισχύει η ίδια δέσμη κανόνων για την προστασία των δεδομένων σε όλους του Συλλόγους και Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, όπου και εάν βρίσκεται η έδρα τους.

Η εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων για την προστασία των δεδομένων συνεπάγεται ότι:

  • οι άνθρωποι θα ελέγχουν καλύτερα τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα
  • οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από την εφαρμογή ισότιμων όρων ανταγωνισμού

 

Εφαρμογή Κανονισμού GDPR από την Grafimedia
Von |2019-04-17T09:55:05+00:00April 17th, 2019|Nachrichten, Νομικά-Φοροτεχνικά|Kommentare deaktiviert für «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» στους Συλλόγους και Οργανώσεις GDPR (γράφει ο Αριστοφάνης Δημ. Οσμανλής