Η πρόταση του κ. Μητσοτάκη για την καθιέρωση μίας βεβαίωσης εμβολιασμού σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης με τον σκοπό την καλλίτερη μετακίνηση τουριστών, έγινε αφορμή να ξεκινήσουν τους αλαλαγμούς και τους αφορισμούς οι κατακριτές του εμβολιασμού.

Βασικά κάθε αντίθετη γνώμη πρέπει να γίνεται αποδεκτή και σεβαστή αν και αρκετές φορές είναι απαράδεκτη λόγω των φράσεων που χρησιμοποιούνται.

Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των δημοκρατικών διαδικασιών, θεωρώ σωστό να υπάρχουν αντίθετες απόψεις, μου δημιουργούν όμως το εξής ερωτηματικό.

Το παιδί που γεννήθηκε στην Γερμάνια, έπειτα από το πρώτο έτος της ηλικίας του και μέχρι την εγγραφή του στον παιδικό σταθμό η Δημοτικό σχολείο, πρέπει να έχει κάνει τους εξής εμβολιασμούς, και τους κάνει.

6-fach-Impfung gegen Tetanus,

Diphtherie,

Keuchhusten,

Hib,

Kinderlähmung und Hepatitis B.

Meningokokken-Impfung.

3-fach-Impfung MMR gegen Masern,

Mumps und Röteln.

Windpocken-Impfung.

Γι’ αυτούς τους εμβολιασμούς γιατί δεν μιλάει κανένας;

Μήπως ο Covid-19 είναι ένα μοντέρνο θέμα και απλά συμμετέχουμε με την μάζα-διαμαρτυρίας ; Μήπως έτσι εκφράζουμε την αντίδραση μας στην πολιτική της Ε.Ε.; Πολλά τα μήπως, αλλά αντίδραση για τον εμβολιασμό των παιδιών δεν είδα μέχρι σήμερα.

Θερμή παράκληση προς τους αλαλάζοντες, χρησιμοποιείτε ευγενείς εκφράσεις. Ακολουθήστε το παράδειγμα μου να αποδέχομαι μέσω της διαλεκτικής την άποψη καθενός. Τουλάχιστον αυτή η περιπέτεια που περνάμε να μας μάθει τον αλληλοσεβασμό.