Σχεδιάζετε να μετακομίσετε στη Γερμανία, ή έχετε έλθει πρόσφατα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας με σκοπό να ζήσετε εδώ μόνιμα; Μια τέτοια κίνηση επιφέρει πολλές αλλαγές. Το παρακάτο φυλλάδιο έχει σχεδιαστεί με στόχο να σας παρέχει καθοδήγηση και να σας βοηθήσει με βασικές πληροφορίες, έτσι ώστε να προσανατολιστείτε και να ενσωματωθείτε γρηγορότερα στην καινούργια σας πατρίδα.

Στις σελίδες που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε:

– σημαντικές πληροφορίες για την ζωή σας στη Γερμανία

– χρήσιμους αριθμούς τηλεφώνων, συμβουλές για επιπλέον πληροφοριακά έντυπα και με διευθύνσεις επικοινωνίας

– συμβουλές οι οποίες θα διευκολύνουν την καθημερινότητά σας

 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/WillkommenDeutschland/willkommen-in-deutschland_gr.pdf?__blob=publicationFile&v=12