Χθες άκουσα τον ορισμό <Θεσμός> και <θεσμικά πλαίσια> για ένα δευτεροβάθμιο όργανο των Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας

Ο όρος Θεσμός όπως <ο Θεσμός της Οικογένειας>, <ο θεσμός του γάμου>, <o  Θερμός του Προέδρου της Βουλής> αφορά κάθε τι που καθίσταται με την πάροδο του χρόνου κανόνας δικαίου.

Η λέξη θεσμός είναι συνώνυμη με την λέξη νόμος. (τίθημι= αυτό που τέθηκε ως νόμος)

Ως εκ τούτου, η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας είναι μόνο το δευτεροβάθμιο όργανο (μερικών) κοινοτήτων Γερμανίας και δεν αποτελεί κανέναν θεσμό.

Στην καλλίτερη περίπτωση αποτελεί ένα δευτεροβάθμιο όργανο πράγμα που και αυτό είναι υπό αμφισβήτηση στην σημερινή κατάσταση που έχει περιέλθει

Θεσμός δεν μπορεί να είναι και για άλλους λόγους.

Ο Θεσμός πρέπει να λειτουργεί αντικειμενικά και αμερόληπτα χωρίς να εμπλέκεται σε διάφορους μηχανισμούς και ιδιαίτερα να μην διχάζει τα μέλη του σε καλά και κακά.

Οι Θεσμοί και τα θεσμικά όργανα πρέπει να σέβονται το θεσμικό πλαίσιο τους και να λειτουργούν για το γενικό καλό και όχι για τους ημέτερους.

Οι θεσμοί εκπροσωπούν το σύνολο και όχι μία μερίδα.

Οι θεσμοί υπάρχουν ως καθοδηγητές και σταθερά ερείσματα για να επαναφέρουν σε σωστή βάση οποιοδήποτε αποπροσανατολισμό

Οι Θεσμοί πρέπει να στέκονται στο ύψος τους αλλά και να αξίζουν τον σεβασμό και την συμπαράσταση μας.