Στις 07. Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί η πρώτη δόση του έκτακτου παιδικού επιδόματος.                                                                     Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 300,-€ και θα καταβληθεί σε 2 δόσεις τον Σεπτέμβριο (200,-) και τον Οκτώβριο (100,-).

Η πληρωμή γίνεται ανάλογα με τον τελευταίο αριθμό του Kindergeldnummer. Στις 07. Σεπτεμβρίου θα λάβουν το επίδομα αυτοί των οποίων το Kindergeldnummer  λήγει στο 0 . Δικαιούχοι με τελικό αριθμό από 1 έως 9, θα λάβουν το επίδομα αργότερα.