Από τις 7 Ιουλίου 2024, τα νέα αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Γερμανία πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τη λεγόμενη συσκευή εγγραφής δεδομένων συμβάντων (Blackbox). Όπως το μαύρο κουτί στα αεροπλάνα, θα πρέπει να αποθηκεύονται δεδομένα που μπορούν να διαβαστούν για να διευκρινιστεί η κατάσταση σε περίπτωση ατυχήματος.