Ο πολίτης μπορεί να διενεργεί πληρωμές προς το δημόσιο  όλο το 24ωρο, κάθε ημέρα της εβδομάδας, όλες τις ημέρες του χρόνου από το κινητό του ή τον υπολογιστή του

Ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος

 • Το κοινό μπορεί από σήμερα να πραγματοποιεί άμεσες πληρωμές προς το Δημόσιο, εγχώρια και διασυνοριακά.
 • Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η πρώτη Κεντρική Τράπεζα του Ευρωσυστήματος που εντάσσεται στο TIPS ως τράπεζα του δικαιούχου για πληρωμές Δημόσιας Διοίκησης εγχώρια και διασυνοριακά.

Από 16 Φεβρουαρίου 2023, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εντολοδόχος τράπεζα του Δημοσίου, παρέχει τη δυνατότητα στο κοινό να πραγματοποιεί άμεσες πληρωμές (“Instant Payments”) προς το Δημόσιο, εγχώρια και διασυνοριακά.

Με τη δυνατότητα αυτή επιτυγχάνεται:

 • αμετάκλητη ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής από λογαριασμό σε λογαριασμό σε πραγματικό χρόνο (λιγότερο των 10 δευτερολέπτων),
 • άμεση ενημέρωση της είσπραξης και επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση απόρριψης,
 • διενέργεια πληρωμών όλο το 24ωρο, κάθε ημέρα της εβδομάδας, όλες τις ημέρες του χρόνου (24/7/365),
 • άμεση διαθεσιμότητα του ποσού στο δικαιούχο.

Με τον τρόπο αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος κάνει ένα σημαντικό βήμα για την εφαρμογή στην πράξη της Στρατηγικής Πληρωμών του Ευρωσυστήματος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμβάλλοντας στη διάδοση των άμεσων πληρωμών στην εγχώρια κοινότητα και προωθώντας την ψηφιακή καινοτομία και την αποτελεσματικότητα στο χώρο των λιανικών πληρωμών.

Τα κύρια οφέλη από αυτή τη νέα υπηρεσία είναι τα ακόλουθα:

 • απλοποίηση και ελαχιστοποίηση του χρόνου διεκπεραίωσης των συναλλαγών με το Δημόσιο, εγχώρια και διασυνοριακά,
 • εξοικονόμηση πόρων και διοικητικού βάρους για τους εμπλεκόμενους (καταναλωτές, επιχειρήσεις, Δημόσια Διοίκηση, παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, συστήματα πληρωμών),
 • ενθάρρυνση της χρήσης καινοτόμων και ασφαλών μέσων πληρωμών στις καθημερινές συναλλαγές,
 • παροχή ενός φιλικού προς το περιβάλλον μέσου πληρωμής (περιβαλλοντικό αποτύπωμα TIPS: 0,0004g διοξειδίου του άνθρακα ανά συναλλαγή),
 • δυνατότητα συνδυασμού των άμεσων πληρωμών με περαιτέρω υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ. Request-to-Pay).

Η πρωτοβουλία αυτή καθιστά την Τράπεζα της Ελλάδος την πρώτη Κεντρική Τράπεζα του Ευρωσυστήματος που εντάσσεται στο TIPS ως τράπεζα του δικαιούχου για πληρωμές Δημόσιας Διοίκησης εγχώρια και διασυνοριακά και μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για την υιοθέτηση και άλλων καινοτομιών στο χώρο των πληρωμών στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα.