Με απόφασή του στις 26.06.2023 το Πρωτοδικείο της Βόνης

έκρινε το νέο Διοικ. Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Κοινοτήτων Γερμανίας ως παράνομο.