Η χειμερινή ώρα, κατά την οποία γυρίζουμε τους δείκτες μία ώρα πίσω, ισχύει από την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου 2023

Η τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου 2023 είναι η 29 Οκτωβρίου 2023

Επομένως την ώρα 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Οκτωβρίου 2023, γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω, δηλαδή να δείχνουν 03:00

Συγκεκριμένα την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023, ξεκινά η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.