Μεγάλη υπηρεσία και πολλές δυνατότητες από κάθε άποψη προσέφερε στην ελληνογερμανική παιδεία, την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό το ελληνικό μοντέλο,

που από το σχολ. έτος 1989/90 για 29 χρόνια εφαρμόστηκε με επιτυχία, μέχρι το Abitur στο Eνιαίο Σχολείο Β/θμιας εκπ/σης Gesamtschule Kaiserplatz Krefeld.

 • Πάνω σε ποια συμφωνία βασίστηκε το ελληνικό μοντέλο Κρέφελντ;

Το ελληνικό μοντέλο Κρέφελντ ιδρύθηκε βασικά για Ελληνόπουλα με βάση μια διακρατική

συμφωνία του 1989. Θεωρητικά όμως μπορούν να το παρακολουθήσου ακόμη και μαθητές

άλλης εθνικότητας, αρκεί να κατέχουν την ελληνική γλώσσα. Εξάλλου  έχουμε αρκετά

παιδιά μικτών γάμων στο μοντέλο.

 • Ήταν μήπως το ελληνικό μοντέλο ένα καθαρά ελληνικό σχολείο;

Όχι βέβαια. Δεν ήταν καθαρά ελληνικό σχολείο. Το ελληνικό μοντέλο ήταν ενταγμένο πλήρως στο γερμανικό σχολείο Gesamtschule Kaiserplatz. Τα Ελληνόπουλα διδάσκονται στα 3/4 του προγράμματος στη γερμανική γλώσσα μαζί με τα Γερμανόπουλα και κατά 1/4 περίπου έχουν ξεχωριστό μάθημα στην ελληνική γλώσσα.

 • Πόσες ώρες δηλαδή είχαν στην ελληνική γλώσσα;

Διδάσκονταν συνολικά 8 ώρες την εβδομάδα κατά τάξη στην ελληνική γλώσσα.

 • Δεν ήταν πολλές οι ώρες αυτές για τα παιδιά;

Όχι, δεν ήταν πολλές, γιατί δεν είναι επιπλέον του προγράμματός τους ούτε έχαναν

ώρες από το γερμανικό τους πρόγραμμα.

 • Ποιες τάξεις περιελάμβανε το μοντέλο;

Περιλάμβανε όλες τις τάξεις του Gesamtschule, δηλ. από την 5η μέχρι τη 13η τάξη.

 • Εκτός από τα Ελληνικά διδάσκονταν και άλλα μαθήματα στην ελληνική γλώσσα;

Διδάσκονταν κατά τάξη τα εξής μαθήματα:

5η τάξη 6η τάξη 7η τάξη 8η τάξη 9η τάξη 10η τάξη 11η τάξη 12η τάξη 13η τάξη
Ελληνικά Ελληνικά Ελληνικά Ελληνικά Ελληνικά Ελληνικά Ελληνικά Ελληνικά Ελληνικά
Θρησκ/κά Θρησκ/κά Θρησκ/κά Θρησκ/κά Θρησκ/κά Θρησκ/κά Θρησκ/κά Θρησκ/κά Θρησκ/κά
Εμείς και ο κόσμος Εμείς και ο κόσμος Χημεία Φυσική Βιολογία Οικονομία Λογοτεχνία Λογοτεχνία Λογοτεχνία

 

Σε όλες τις τάξεις μέχρι το Abitur διδάσκονται τα Ελληνικά και τα Θρησκευτικά. Στις τάξεις 5η έως 9η διδάσκαονται επιπλέον και εναλλάξ η Φυσική, Χημεία και η Βιολογία. Στη 10η τάξη διδάσκεται επίσης η Οικονομία και στην 11η, 12η και 13η τάξη διδάσκεται η Ελληνική λογοτεχνία. Εκτός αυτών στα πλαίσια του μαθήματος των Ελληνικών διδάσκονται και ιστορικά θέματα.

 • Γιατί διδάσκονται τα μαθήματα της Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας στην ελληνική γλώσσα;

Πρώτα πρώτα δεν διδάσκονται ταυτόχρονα στα Ελληνικά και τα τρία μαθήματα στην ίδια τάξη,

αλλά από χρόνο σε χρόνο διδάσκεται το κάθε μάθημα εναλλάξ, όπως φαίνεται και στον

παρακάνω πίνακα. Εξάλλου προ πολλού όλα τα μαθήματα Φυσικών επιστημών στα πλαίσια του

μοντέλου γίνονται δίγλωσσα. Δηλαδή μέσα στο μάθημα μιλιούνται και γράφονται και οι δύο

γλώσσες, μεταφράζονται τα κύρια σημεία και δίδεται ως λεξιλόγιο η Ορολογία αυτών των

επιστημών. Ανάλογα γίνεται και με την Οικονομία. Το μεγάλο κέρδος για τα Ελληνόπουλα είναι

η κατανόηση των φυσικών όρων, γιατί στην πλειονότητά τους προέρχονται από τα Ελληνικά.

Έτσι έρχονται σε στενή επαφή τόσο με την ελληνική όσο και με τη γερμανική γλώσσα. Επίσης ό

κύριος όγκος του διδακτικού υλικού, που χρησιμοποιεί ο διδάσκων είναι στα Γερμανικά. Τα

Ελληνόπουλα έχουν μόνο να κερδίσουν, γιατί είναι πολυτέλεια ο μικρός αριθμός των

παιδιών και έτσι άνετα βγαίνει η ύλη και ενισχύονται οι δύο γλώσσες.

 • Τι άλλο γίνεται στην ελληνική γλώσσα ή και δίγλωσσα;

Υπάρχουν διάφορες ομάδες εργασίας σε προαιρετική βάση, όπως ελληνικοί χοροί, θέατρο, χορωδία, επεξεργασία κειμένου σε Η/Υ κτλ.

 • Γίνονταν τυχόν μάθημα πέρα από το κανονικό σχολικό πρόγραμμα;

Όχι. Το ελληνόγλωσσο πρόγραμμα ήταν ενταγμένο στο πρωινό πρόγραμμα του σχολείου. Όταν φεύγουν οι μαθητές από το σχολείο, έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τόσο με το γερμανόγλωσσο όσο και με το ελληνόγλωσσο πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται να αφιερώσουν επιπλέον χρόνο για τα Ελληνικά τους ή να μεταβούν σε άλλο σχολείο, για να κάνουν το ελληνικό τους μάθημα.

 • Υπάρχει ενισχυτική διδασκαλία;

Ναι, βέβαια. Στα Μαθηματικά, στα Γερμανικά και στα Αγγλικά. Επίσης σε τρεις ώρες την εβδομάδα παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να κάνουν τα μαθήματά τους στην τάξη τους με την επίβλεψη ή τη βοήθεια καθηγητή.

 • Τι γίνεται με τις ξένες γλώσσες; Διδάσκονται τα Ελληνόπουλα π.χ. τα Αγγλικά;

Βεβαίως και διδάσκονται. Από την 5η τάξη διδάσκονται υποχρεωτικά τα Αγγλικά μέχρι το Abitur. Μπορούν επίσης να επιλέξουν και άλλες ξένες γλώσσες, όπως είναι τα Γαλλικά, τα Ολλανδικά και τα Λατινικά. Όλες οι γλώσσες, επομένως και τα Ελληνικά, είναι πρωτεύοντα μαθήματα και επηρεάζουν ανάλογα τον γενικό βαθμό των μαθητών. Εκτός αυτού τα Ελληνικά είναι για τα παιδιά μια σίγουρη γλώσσα «στο τσεπάκι» τους, δεν χρειάζεται να ξεκινήσουν μια καινούρια γλώσσα οπωσδήποτε από την αρχή. Αυτό αρκεί για την επιλογή της ως 2η ξένη γλώσσα με πολλά πλεονεκτήματα

 • Τι γίνεται με τα Ελληνόπουλα που έρχονται από την Ελλάδα στο σχολείο με λίγες γερμανικές γνώσεις;

Το σχολείο μεριμνά και γι’ αυτά. Τα παιδιά είναι ενσωματωμένα στο γερμανική τους  τάξη και

παράλληλα διδάσκονται 11 ώρες την εβδομάδα ξεχωριστά τη γερμανική ως  2η ξένη γλώσσα από

ειδικευμένο διδακτικό προσωπικό. Στον τομέα αυτό βοηθούν προς τιμή τους ανιδιοτελώς μια

ελληνίδα καθηγήτρια και μερικοί μαθητές της Oberstufe. Μετά από εύλογο χρονικό διάστημα και

ανάλογα με την επίδοσή τους ενσωματώνονται κι αυτά πλήρως στη γερμανική τους τάξη.

 • Μπορούν να προοδεύσουν τα παιδιά αυτά;

Και βέβαια μπορούν, αν είναι επιμελείς μαθητές. Έχουμε αρκετά τέτοια παραδείγματα Ελληνόπουλων, που ήρθαν στο σχολείο μας ενδιάμεσα από την Ελλάδα και τα οποία όχι μόνο προχώρησαν επιτυχώς στο σχολείο μας, αλλά σπούδασαν κιόλας σε γερμανικά ή σε ελληνικά Πανεπιστήμια.

 • Ποια απολυτήρια μπορούν να αποκτήσουν τα Ελληνόπουλα;

Τα Ελληνόπουλα ανάλογα με τις ικανότητές του και τα ενδιαφέροντά τους μπορούννα αποκτήσουν όλα τα απολυτήρια του γερμανικού σχολικού συστήματος. Αυτά είναι:

    Hauptschulabschluss (10η τάξη), που τους δίνει το δικαίωμα να εγγραφούν σε μια

επαγγελματική σχολή και να μάθουν ένα επάγγελμα ή να λάβουν ανώτερο απολυτήριο.

    Fachoberschulreife (10η τάξη), που τους δίνει το δικαίωμα να εγγραφούν σε μια ανώτερη

γερμανική σχολή (π.χ. Fachoberschule).

    Fachoberschulreife mit Qualifikation (10η τάξη), που τους δίνει το δικαίωμα να συνεχίσουν στο

γερμανικό λύκειο (Gymnasiale Oberstufe) του σχολείου μας.

    Fachabitur (12η τάξη),  που τους δίνει το δικαίωμα να φοιτήσουν σε μια Fachhochschule.

    Abitur (13η τάξη), που τους δίνει το δικαίωμα να φοιτήσουν σε ένα Πανεπιστήμιο είτε

στη Γερμανία είτε στην Ελλάδα.

 • Το Abitur του Gesamtschule είναι ισότιμο με το Abitur ενός Gymnasium;

Βεβαίως και είναι ισότιμο. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Γενικά τα απολυτήρια που χορηγούνται στο πλαίσιο του μοντέλου είναι αναγνωρισμένα τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ελλάδα.

 • Υπάρχει επαγγελματική αποκατάσταση;

Σίγουρα. Aρκετοί μαθητές με το απολυτήριο λυκείου (Abitur) του σχολείου μαςσπούδασαν στη Γερμανία ή στην Ελλάδα και έχουν καταξιωθεί επαγγελματικά.

Άλλοι νεότεροι σπουδάζουν ακόμη. Άλλοι  τέλος χάρη στα καλά απολυτήρια, που έλαβαν από το σχολείο μας, ακολούθησαν με επιτυχία ένα επάγγελμα της αρεσκείαςτους.

 • Ποια η πολιτιστική παρουσία του μοντέλου στην παροικία του Κρέφελντ;

Το μοντέλο έχει να παρουσιάσει έντονη πολιτιστική δραστηριότητα. Έχει ως βασικό σκοπό πάντοτε τη στενή συνεργασία με όλους τους ελληνικούς και γερμανικούς φορείς της πόλης, όπως είναι η εκκλησία, η Ελληνική Κοινότητα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων κτλ. Πολύ επιτυχής εκδήλωση, που έγινε στο παρελθόν, ήταν η Ελληνική εβδομάδα, που οργανώθηκε  στο Σχολείο στα πλαίσια του ελληνικού μοντέλου. Ανάλογη επιτυχία έχουν οι διάφορες ελληνικές γιορτές και εκδηλώσεις, που οργανώνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, και οι εκδρομές με γονείς και παιδιά. Τέλος δεν πρέπει να λησμονούμε και την ετήσια μεγάλη ελληνογερμανική χοροεσπερίδα, στην οποία εκτός από τους Έλληνες συμμετέχουν κάθε φορά και πάνω από 200 Γερμανοί.

 • Το σχολείο ήταν ολοήμερο. Πού τρώνε τα παιδιά;

Στο Gesamtschule λειτουργεί καντίνα και εστιατόριο. Στο μεσημεριανό διάλειμμα διάρκειας μιας ώρας έχουν χρόνο να φάνε και να παίξουν τα παιδιά. Έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε δυο μενού με 2,50 €. Μπορούν επίσης να προμηθευτούν στην καφετέρια με λιγότερα χρήματα διάφορους χυμούς, νερό, σάντουιτς, γλυκά, λουκάνικα κτλ.

 • Ποια είναι η στάση της Ελληνικής Πολιτείας απέναντι στο μοντέλο;

Το ελληνογερμανικό μοντέλο το υποστήριξε έμπρακτα και ποικιλοτρόπως όχι μόνο η Γερμανία, αλλά και η Ελλάδα, για παράδειγμα με το να συμπληρώνει τις ανάγκες του μοντέλου με τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς στο Σχολείο και να θέτει στη διάθεσή του δωρεάν τα αναγκαία ελληνικά σχολικά βιβλία. Η μέχρι τώρα συνεργασία του Συντονιστικού Γραφείου Ντύσσελντορφ με το Σχολείο μας υπήρξε άψογη και υποδειγματική από κάθε άποψη.

 • Πόσοι Έλληνες εκπαιδευτικοί υπηρετούσαν στο μοντέλο;

Το υπηρετούν τρεις Έλληνες εκπαιδευτικοί. Οι δύο είναι υπάλληλοι του γερμανικού

Δημοσίου και  ένας αποσπασμένος από την Ελλάδα.  Γενικά στα 25 χρόνια λειτουργίας τού

μοντέλου αρκετοί Έλληνες εκπαιδευτικοί υπηρέτησαν επάξια στο Σχολείο. Εκτός αυτού, όμως, χάρη στο ελληνικό μοντέλο προσλήφτηκαν ακόμη κατά καιρούς και αρκετοί Έλληνες

εκπαιδευτικοί για το καθαρά γερμανικό πρόγραμμα του  Σχολείου. Αυτό αποδεικνύει ότι το

ελληνικό μοντέλο χαίρει αξιοπιστίας και δημιουργεί θέσεις εργασίας.

 • Γιατί πρέπει να μαθαίνουν τα Ελληνόπουλα την ελληνική γλώσσα;

Η ελληνική γλώσσα είναι μια από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μεγάλη ιστορία και παράδοση. Όπως και κάθε γλώσσα έτσι και η ελληνική, ιδιαίτερα η μητρική, δεν είναι μόνο ένα μέσο επικοινωνίας, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος, είναι πολιτιστικός πλούτος, είναι η παράδοση και η κληρονομιά μας, είναι η σκέψη μας, η κουλτούρα μας, η ελληνική νοοτροπία και η ταυτότητά μας. Για το λόγο αυτό αξίζει τον κόπο να τη μάθουν όχι μόνο τα Ελληνόπουλα αλλά και τα Γερμανόπουλα. Προς αυτή την κατεύθυνση το ελληνικό μοντέλο Κρέφελντ προσφέρει 25 χρόνια τώρα ανυπολόγιστες υπηρεσίες στα Ελληνόπουλα και επιτελεί αθόρυβα ένα μεγάλο παιδαγωγικό έργο υψίστης εθνικής σημασίας.

 

Σύμφωνα με το ελληνογερμανικό μοντέλο Κρέφελντ τα Ελληνόπουλα:

 

·        φοιτούν στο γερμανικό σχολείο, όπου μπορούν να αποκτήσουν χωρίς εμπόδια έγκυρα γερμανικά Απολυτήρια, αναγνωρισμένα και στις δυο χώρες.

 

·        διδάσκονται τις περισσότερες ώρες μαζί με τα Γερμανόπουλα, ενώ κατά το 1/4 περίπου του προγράμματός τους διδάσκονται στα Ελληνικά.

 

·        ενισχύουν εκτός από τη διγλωσσική και την πολυπολιτιστική τους ταυτότητα με την εκμάθηση και άλλων ξένων γλωσσών, όπως Αγγλικά, Γαλλικά, Ολλανδικά, Λατινικά.

 

·        μπορούν να αποκτήσουν όλα εκείνα τα εφόδια, που θα τα βοηθήσουν να αποφασίσουν μελλοντικά πού θα σπουδάσουν, πού θα εργαστούν και πού θα ζήσουν μόνιμα, δηλ. στη Γερμανία ή στην Ελλάδα.