Αυτή τη χρονιά, για πρώτη φορά υπάρχει η δυνατότητα υποβολής χωριστής δήλωσης έγγαμων με καταληκτική ημερομηνία γνωστοποίησης την 28/2/2019. Ανεξάρτητα από την υποβολή κοινής ή μη δήλωσης, θα διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και θα εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικά σημειώματα).

Η γενική καταληκτική ημερομηνία  για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018 είναι η 30/6/2019 εκτός και εάν υπάρχει σε εκκρεμότητα αίτηση μεταφοράς φορολογικής κατοικίας, οπότε και η προθεσμία υποβολής παρατείνεται έως και τις 31/12/2019.

Στην περίπτωση αποβιωσάντων η φορολογική δήλωση πρέπει να κατατεθεί χειρόγραφα στη ΔΟΥ έως και τις 31/12/2019.

Αριστοφάνης Δημ. Οσμανλής  Φοροτεχνικός Σύλλογος Argus 40210 Düsseldorf, Bismarckstr.85  Tel. 0211-356646

Ζείτε στο εξωτερικό αλλά δεν έχετε μεταφερθεί στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού;

Εάν ζείτε  στο εξωτερικό αλλά δεν έχετε μεταφέρει τη φορολογική σας κατοικία, υποχρεούστε σε υποβολή δήλωσης για το παγκόσμιο εισόδημά σας στην Ελλάδα. Να σας υπενθυμίσουμε ότι εάν ζείτε μόνιμα στο εξωτερικό δεν αλλάζει αυτομάτως η φορολογική σας κατάσταση στην Ελλάδα σε φορολογικό κάτοικο εξωτερικού. Πρέπει ο ίδιος να το γνωστοποιήσετε στη ΔΟΥ σας.

Ανήκετε στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, πότε υποχρεούστε σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα;

Στην περίπτωση που έχετε μεταφέρει τη φορολογικής σας κατοικία και ανήκετε σε ΔΟΥ αρμόδια για κατοίκους εξωτερικού, τότε υποχρεούστε σε υποβολή φορολογικής δήλωσης μόνο εισοδημάτων πηγής Ελλάδος.

Είστε κάτοικος εξωτερικού αλλά δεν έχετε δηλώσει τη μεταφορά της φορολογικής σας κατοικίας στην εφορία και σκέφτεστε να δηλώσετε το παγκόσμιο εισόδημά σας στην Ελλάδα;

Εάν υπάρχει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) μεταξύ Ελλάδος και της χώρας κατοικίας σας προσέξτε τι ορίζει σχετικά με τη χώρα που έχει αποκλειστικό ή όχι δικαίωμα φορολόγησης για να γίνει σωστή δήλωση των εισοδημάτων στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1! Σε περίπτωση έλλειψης ΣΑΔΦ, θυμηθείτε ότι ο φόρος που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή δεν αναγνωρίζεται πάντα από τις ελληνικές φορολογικές Αρχές.  Η εφορία θα επιβάλλει το φόρο που προβλέπεται για το εν λόγω εισόδημα στην Ελλάδα και θα πρέπει να διεκδικήσετε την επιστροφή του φόρου από την άλλη χώρα ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος!

Πώς αναγνωρίζεται ο φόρος που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή από την ελληνική εφορία;

Οι φορολογούμενοι που έχουν αναγράψει ποσά στους σχετικούς κωδικούς και αιτούνται πίστωση φόρου αλλοδαπής, συνήθως καλούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για προσκόμιση δικαιολογητικών. Η καταβολή του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή ή η παρακράτηση του, αποδεικνύεται με συγκεκριμένα δικαιολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1026/2014.

Είστε φορολογικός κάτοικος εξωτερικού και πραγματοποιείτε εμβάσματα από τραπεζικό σας λογαριασμό στο εξωτερικό σε δικό σας λογαριασμό στην Ελλάδα;

Θυμηθείτε ότι μπορείτε να αναζητήσετε τις βεβαιώσεις εμβασμάτων που εκδίδει η τράπεζα που συνεργάζεστε στην Ελλάδα στο τέλος του χρόνου για το προηγούμενο έτος και να δηλώσετε τα ποσά στον αντίστοιχο κωδικό προς χρήση στην τρέχουσα δήλωση ή μελλοντικά.

Τι ισχύει για τα τεκμήρια στην περίπτωση κατοίκου εξωτερικού;

Οι κάτοικοι εξωτερικού δεν επιβαρύνονται με τα τεκμήρια διαβίωσης, αλλά στην περίπτωση που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, ενεργοποιούνται τα τεκμήρια απόκτησης για αυτό και σε περίπτωση αγοράς ακινήτου ή αυτοκινήτου, προτείνουμε πάντα το τίμημα να καλύπτεται, είτε από εισοδήματα προηγούμενων ετών, είτε από εμβάσματα αλλοδαπής που πραγματοποιούνται για το σκοπό αυτό ή έχουν συγκεντρωθεί με την πάροδο των ετών.

Τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, τι πρέπει να προσέξω;

Σχετικά με τουςς κωδικούς 719 έως 728, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), με τις οποίες ορίζονται οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, προκύπτει ότι δεν γίνεται διάκριση αν αυτές πραγματοποιούνται στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Επομένως, οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος υπάγονται στα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το αν τα περιουσιακά στοιχεία αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Για την κάλυψη των τεκμηρίων, ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί, μεταξύ άλλων, πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Σε περίπτωση που τα  εισοδήματα αυτά αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή αναγνωρίζονται, εφόσον  έχουν περιληφθεί σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος εφόσον υπήρχε σχετική υποχρέωση.

Ακόμη, ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί, κεφάλαια που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εφόσον αποδεικνύεται με επίσημα στοιχεία ότι αυτός είναι ο κύριος του περιουσιακού στοιχείου, καθώς και το τίμημα της πώλησης του στοιχείου αυτού ακόμα και από διάθεση ακινήτου αλλοδαπής.

Πώς γίνεται η επιβεβαίωση στοιχείων όταν ο γάμος σας δεν έχει δηλωθεί και στον πίνακα επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται η σύζυγος;

Πριν από την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας πρέπει να ενημερώσετε το μητρώο της ΔΟΥ για την έγγαμη σχέση. Στη συνέχεια θα προχωρήσετε στην επιβεβαίωση, αφού επιλέξετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» και πληκτρολογήσετε τον ΑΦΜ της συζύγου.

Σε περίπτωση διαζυγίου, πώς διαγράφεται ο/η σύζυγος από τον πίνακα επιβεβαίωσης στοιχείων;

Πριν από την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας πρέπει να ενημερώσετε το μητρώο της ΔΟΥ για τη διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στη συνέχεια, θα διαγράψετε τον ΑΦΜ της συζύγου και αυτόματα θα ακυρωθούν τα στοιχεία της. Τέλος, επιλέγετε «Επιβεβαίωση».

Όσον αφορά στην κατοικία του κατοίκου εξωτερικού, πώς συμπληρώνουμε τον πίνακα 5 στο έντυπο Ε1;

Δηλώνετε πάντα την κατοικία σας στην Ελλάδα στη θέση της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1, καθώς για εσάς η κύρια κατοικία σας παραμένει στο εξωτερικό.

Θυμηθείτε ότι η φορολογική αρχή διατηρεί το δικαίωμα να σας ελέγξει ανά πάσα στιγμή ζητώντας από εσάς το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας οπότε και προτείνεται να το λαμβάνετε κάθε χρόνο από τη χώρα που ζείτε για το προσωπικό σας αρχείο ώστε εάν σας ζητηθεί στο μέλλον αναδρομικά να το έχετε ήδη εκδώσει.

Πώς δηλώνονται οι υπεκμισθώσεις και οι βραχυχρόνιες δηλώσεις (Αirbnb);

Στους κωδικούς 105-106, προστίθενται τα εισοδήματα που αποκτάτε από την εκμίσθωση κατοικίας, η οποία στη συνέχεια υπεκμισθώνεται από τον μισθωτή. Τα συγκεκριμένα εισοδήματα συμπληρώνονται στο έντυπο Ε2 και μεταφέρονται στους παραπάνω κωδικούς.

Να σημειωθεί ότι στους κωδικούς αυτούς, αναγράφετε και το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτάτε από την εκμίσθωση κατοικίας, η οποία υπεκμισθώνεται βραχυχρόνια μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας (Airbnb) από τον μισθωτή. Το εν λόγω εισόδημα μεταφέρεται από το Ε2.

Σχετικά με τις ειδικές κατηγορίες εισοδημάτων και τους κωδικούς 659-660, 657-658, 781-782 να σας υπενθυμίσουμε ότι τα εισοδήματα που συμπληρώνονται σε αυτούς είναι τα κάτωθι:

659-660: Εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που εργάζονται σε πρεσβείες, προξενεία, κ.λπ., Αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια, Απαλλασσόμενα (ημεδαπά και εισαγόμενα αλλοδαπά) μερίσματα ναυτιλιακών εταιρειών, Κέρδη μεταβίβασης τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ. και είναι υπόχρεος για υποβολή δήλωσης από άλλη αιτία με βάση το άρθρο 67 του ΚΦΕ, Αμοιβές που καταβάλλονται από την Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών σε φορολογικούς κάτοικους Ελλάδος.

657-658: Αμοιβές υπαλλήλων της Ε.Ε. (Διατάξεις Προνομίων – Ασυλιών της Ε.Ε.), Αποδοχές που καταβάλλει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στους υπαλλήλους του (Διατάξεις της Σύμβασης για τα προνόμια και Ασυλίες των Ηνωμένων Εθνών), Μισθοί και εν γένει αποδοχές των υπάλληλων του NATO, Εισόδημα που με βάση τις ΣΑΔΦ απαλλάσσεται και από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

781-782: Εισαγωγή συναλλάγματος από νυν ή πρώην κατοίκους αλλοδαπής, Επίδομα αλλοδαπής (περίπτ. γ παρ. 1 αρθρ. 14 ΚΦΕ)

 

Με την εκκαθάριση της δήλωσής μου, πότε θα πρέπει να αποπληρώσω το φόρο;

Η λήξη της προθεσμίας για την καταβολή της πρώτης δόσης (εφόσον προκύψει φόρος) είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2019 και των επόμενων δόσεων η τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου 2019 και Νοεμβρίου 2019.