Πρωτοσέλιδο εφημερίδας Real News

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας Το Βήμα

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας Καθημερινή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας Μακεδονία