Κάθε εργαζόμενος δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος τουλάχιστον 24 εργάσιμες ημέρες άδεια μετ’ αποδοχών, αν εργάζεται 6 ημέρες την εβδομάδα. Αν εργάζεται μόνο 5, τότε δικαιούται 20 εργάσιμες ημέρες άδεια.

Η απαίτηση γεννάται έξι μήνες μετά την έναρξη της σχέση εργασίας. Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας υφίσταται λιγότερο από έξι μήνες, δικαιούστε αναλογική άδεια (δύο εργάσιμες ημέρες για κάθε μήνα).

Η άδεια ρυθμίζεται στη σύμβαση εργασίας. Για σχέσεις εργασίας που υπόκεινται σε συλλογική σύμβαση η διάρκεια της άδειας είναι κατά κανόνα μεγαλύτερη. Για τους νέους ισχύουν οι ρυθμίσεις περί αδειών που ορίζονται στον γερμανικό νόμο σχετικά με την προστασία της παιδικής εργασίας. Ανάλογα με την ηλικία ο νόμος αυτός προβλέπει έως 30 εργάσιμες ημέρες άδεια.

Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ζητήσετε την άδειά σας εγγράφως από τον εργοδότη σας. Συνήθως μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα πότε θέλετε να πάρετε άδεια. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, στις οποίες ο εργοδότης σας μπορεί να περιορίσει ή να αρνηθεί την επιθυμητή άδεια για επιχειρησιακούς λόγους. Για παράδειγμα εάν παραμένουν πολύ λίγοι εργαζόμενοι επί τόπου, ώστε να μπορεί να συντηρηθεί η επιχείρηση. Ή εάν ξαφνικά πρέπει να εξυπηρετηθούν πολλές παραγγελίες ή απαιτούνται εργασίες εκκαθάρισης ή απογραφής στο τέλος του έτους κλπ.

Η μεταφορά της άδειας στο επόμενο ημερολογιακό έτος είναι δυνατή, μόνο εάν δεν σας επιτράπηκε να πάρετε άδεια ή εάν δεν μπορούσατε να πάρετε άδεια για σπουδαίους προσωπικούς λόγους. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να σας δοθεί και να πάρετε την άδεια εντός των πρώτων τριών μηνών του επόμενο ημερολογιακού έτους. Η μόνη εξαίρεση είναι, εάν δεν μπορούσατε να πάρετε την άδειά σας λόγω μακροχρόνιας ασθένειας .

Οι ημέρες ασθένειας, που αποδεικνύονται με ιατρική βεβαίωση κατά τη διάρκεια της άδειας, δεν υπολογίζονται ως άδεια.

Προσοχή: Όταν λήξει η σχέση εργασίας και δεν έχετε ακόμα εξαντλήσει την ετήσια άδειά σας, ο εργοδότης οφείλει να σας αποζημιώσει για τις υπόλοιπες ημέρες της άδειας. Εάν ο εργοδότης αρνείται να σας αποζημιώσει για τις υπολειπόμενες ημέρες άδειας, θα πρέπει να διεκδικήσετε αποζημίωση.