Το βασικό ωρομίσθιο ενός ανειδίκευτου υπαλλήλου στην γαστρονομία είναι 11,- € . Από την στιγμή που καθοριστεί το κατώτατο ωρομίσθιο ενός ανειδίκευτου υπαλλήλου σε 12,-€ θα πρέπει να αυξηθεί το ωρομίσθιο του ειδικευμένου. Την στιγμή που αυξάνονται τα ωρομίσθια, αυξάνονται και οι εισφορές, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να έχει ένα μηδαμινό κέρδος και ο πελάτης να πληρώνει την αύξηση των προϊόντων. Ο εργοδότης υπολογίζει τα έξοδα για το εργατικό προσωπικό στο 20% των γενικών εξόδων, οπότε θα έχουμε μια αύξηση 7% στα προϊόντα και παροχές.

Κερδισμένος από την όλη ιστορία είναι το κράτος (φορολογία) και τα ασφαλιστικά ταμεία. Χαμένος ο εργαζόμενος αφού καλείται να πληρώσει μεγαλύτερη φορολογία και μεγαλύτερες εισφορές στα Ταμεία.

Γνώμη μου είναι ότι δεν επιβάλλεται καμία ρύθμιση κατώτατου ωρομίσθιου, αφού τελικά ειδικά στην γαστρονομία το ημερομίσθιο αυξάνεται από τα αφορολόγητα φιλοδωρήματα (πουρμπουάρ) που αρκετές φορές είναι μεγαλύτερα του ημερομισθίου.

Το σύνθημα κατώτατο ωρομίσθιο στα 12,-€ είναι απλά ψηφοθηρικό.