Η παραχώρηση οχήματος από εταιρεία σε εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχό της για οποιοδήποτε διάστημα, εντός του φορολογικού έτους, αποτελεί παροχή σε είδος, η οποία φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία του προσώπου στο οποίο παραχωρείται το όχημα. Η φορολόγηση προβλέπεται ανεξάρτητα αν η εταιρεία που παραχωρεί το όχημα το έχει αγοράσει ή το μισθώνει.

Η φορολογητέα αξία της παραχώρησης ανέρχεται μηνιαίως στο 1% της Λιανικής Τιμής του οχήματος.

Στο ποσό αυτό προστίθεται και 0,03% κάθε εργάσιμη ημέρα επί της χιλιομετρικής απόστασης  προς την θέση εργασίας του

Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για το χρονικό διάστημα που ο υπάλληλος χρησιμοποιεί το αμάξι. Για το χρονικό διάστημα που δεν το χρησιμοποιεί π.χ. λόγω άδειας, ασθένειας, αφαίρεση διπλώματος, αυτά τα ποσά δεν υπολογίζονται.