Σας παραθέτουμε την επιστολή που έστειλε ο κ. Γκίκας στους Προέδρους των Κοινοτήτων της Γερμανίας.

Οι ιθύνοντες θα πρέπει να ασχοληθούν πλέον σοβαρά με το θέμα. Η οποιοδήποτε δικαιολογίες παραμένουν δικαιολογίες και δεν τους απαλλάσσουν από τις ευθύνες τους.                                                                                                                                                      Και επιτέλους πρέπει να παρθεί μία γενναία απόφαση. Θα δραστηριοποιηθεί αυτός ο Οργανισμός σύμφωνα με την νομοθεσία και το καταστατικό του; Μπορεί το νυν Διοικ. Συμβούλιο να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του; Αν ναι, ας αρχίσουν αμέσως οι διαδικασίες. Αν όχι, ας καλεστεί ένα Notvorstand να πράξει τα ανάλογα. Παρεμπιπτόντως πρέπει να αναφερθεί ότι ευθύνες φέρουν όλα τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου.