Οικονομική βοήθεια 200,-€ λαμβάνουν οι φοιτητές έπειτα από αίτηση υπό την προϋπόθεση ότι στις 01.12.2022 ήταν:

–        φοιτητές σε πανεπιστήμιο στη Γερμανία

–        Μαθητές σε τάξεις επαγγελματικής σχολής και τάξεις τεχνικών σχολών που αποκτούν επαγγελματικό προσόν σε «διετή τουλάχιστον                εκπαίδευση.

–        Είναι κάτοικοι Γερμανίας