Αυτές τις ημέρες

Ας απλώσουμε το χέρι μας

Ας χαμογελάσουμε στον διπλανό μας…

Δεν είναι εχθρός μας.

Όχι άλλο ατομικισμό και απομόνωση

Δεν χρειάζεται να είσαι μεγάλος άνθρωπος.

Φτάνει και περισσεύει να είσαι μόνο ΑΝΘΡΩΠΟΣ