Η Μεγαλόχαρη ας γεμίσει ξανά την ψυχή μας με αγάπη, ελπίδα και σθένος, με φιλαλληλία και αλληλεγγύη που τόσο χρειαζόμαστε σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές. Γιατί ως κοινωνία, αυτές είναι οι θεμελιώδεις αξίες που μας κρατούν όρθιους σε κάθε κακοτοπιά.