Τα δραστικά μέτρα που πείρε η Γερμανική Κυβέρνηση κατά του Κορονοϊού φέρνουν πολλές εταιρίες στα πρόθυρα της πτώχευσης με πρώτη αντίδραση την απόλυση υπαλλήλων.

Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, η Γερμανική Κυβέρνηση έδωσε την δυνατότητα στους εργοδότες να καταθέσουν αίτηση πληρωμής μειωμένης μισθοδοσίας (Kurzarbeit Geld) αναδρομικά από 01.03.2020.

Σε αυτή την περίπτωση, ο εργαζόμενος  συνεχίζει να παραμένει υπάλληλος της εταιρίας, αλλά ο μισθός του καλύπτεται από τον ΟΑΕΔ  (Arbeitsamt). Ο μισθός ανέρχεται στο ύψος του 60%, αν έχει δε τουλάχιστον 1 παιδί, στα 67% του καθαρού μηνιαίου μισθού.

Η ανώτατη διάρκεια της καταβολής Μειωμένων αποδοχών (Kurzarbeit Geld) είναι 24 μήνες

Οι Μειωμένες Αποδοχές (Kurzarbeit Geld) καταβάλλονται αφορολόγητες, ανεβάζουν όμως τον συντελεστή Φορολόγησης.

Κατά την διάρκεια πληρωμής Μειωμένων Αποδοχών, πληρώνονται παραπέρα οι εισφορές για Συνταξιοδότηση, Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ασφάλεια Εργατικών ατυχημάτων.

Παρακάτω παραθέτω το έντυπο/Αίτηση προς τον ΟΑΕΔ Γερμανίας (Arbeitsamt)

 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-8a-kurzarbeitergeld_ba015385.pdf

 

Αρκετοί Έλληνες Επιχειρηματίες λόγω άγνοιας η κακής πληροφόρησης, ωθούν τους υπαλλήλους  τους  να

δηλωθούν άρρωστοι και ανίκανοι προς εργασία.

Κάτι τέτοιο εκτός του ότι είναι λάθος από φοροτεχνικής πλευράς, αλλά επιπλέον και παράνομο και θα πρέπει να αποφευχθεί. Οι αιτήσεις για πληρωμή Μειωμένου Μισθολογίου επεξεργάζονται άμεσα.