Προσοχή: Η καταγγελία ενός συμβολαίου ισχύει μόνο, εφόσον γίνεται εγγράφως. Η προφορική καταγγελία, η καταγγελία με e-mail, φαξ ή sms είναι άκυρη. Η καταγγελία ενός συμβολαίου εργασίας μπορεί να γίνει και όσο απουσιάζετε από την εργασία σας λόγω ασθένειας.