Οι εργαζόμενοι/-ες δικαιούνται ανά ημερολογιακό έτος άδεια αναψυχής μετ’ αποδοχών διάρκειας τουλάχιστον 24 εργάσιμων ημερών. Αυτό αντιστοιχεί σε τέσσερις εβδομάδες άδειας το έτος αφού και τα Σάββατα θεωρούνται εργάσιμες. Η απαίτηση γεννάται έξι μήνες μετά την έναρξη της σχέσης εργασίας. Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας υφίσταται λιγότερο από έξι μήνες, δικαιούστε αναλογική άδεια (δύο εργάσιμες ημέρες για κάθε μήνα).

Για πολλούς υπάρχει η αντίληψή, ότι ο εργαζόμενος δεν δικαιούται άδεια τους 6 πρώτους μήνες. ΛΑΘΟΣ. Απαίτηση για 24 ημέρες άδεια έχει ο εργαζόμενος που έχει εργαστεί στον ίδιο εργοδότη, έπειτα από 6 μήνες εργασίας. Αν έχει εργαστεί λιγότερο, δικαιούται πάλι άδεια, αλλά μόνο 2 ημέρες ανά μήνα που εργάστηκε.

Η άδεια ρυθμίζεται στη σύμβαση εργασίας. Για σχέσεις εργασίας που υπόκεινται σε συλλογική σύμβαση η διάρκεια της άδειας είναι κατά κανόνα μεγαλύτερη. Για τους νέους ισχύουν οι ρυθμίσεις περί αδειών που ορίζονται στον γερμανικό νόμο σχετικά με την προστασία της παιδικής εργασίας. Ανάλογα με την ηλικία ο νόμος αυτός προβλέπει έως 30 εργάσιμες ημέρες άδεια.

Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ζητήσετε την άδειά σας εγγράφως από τον εργοδότη σας. Συνήθως μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα πότε θέλετε να πάρετε άδεια. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, στις οποίες ο εργοδότης σας μπορεί να περιορίσει ή να αρνηθεί την επιθυμητή άδεια για επιχειρησιακούς λόγους. Για παράδειγμα εάν ο αριθμός εργαζομένων που παραμένουν στην εργασία δεν επαρκεί, ώστε να μπορεί να συντηρηθεί η επιχείρηση. Ή εάν ξαφνικά πρέπει να εξυπηρετηθούν πολλές παραγγελίες ή απαιτούνται εργασίες εκκαθάρισης ή απογραφής στο τέλος του έτους κλπ.

Η μεταφορά της άδειας στο επόμενο ημερολογιακό έτος είναι δυνατή, μόνο εάν δεν σας επιτράπηκε να πάρετε άδεια ή εάν δεν μπορούσατε να πάρετε άδεια για σπουδαίους προσωπικούς λόγους. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να σας δοθεί και να πάρετε την άδεια εντός των πρώτων τριών μηνών του επόμενου ημερολογιακού έτους. Η μόνη εξαίρεση είναι, εάν δεν μπορούσατε να πάρετε την άδειά σας λόγω μακροχρόνιας ασθένειας.

Οι ημέρες ασθένειας, που αποδεικνύονται με ιατρική βεβαίωση κατά τη διάρκεια της άδειας, δεν υπολογίζονται ως άδεια.

Προσοχή: Όταν λήξει η σχέση εργασίας και δεν έχετε ακόμα εξαντλήσει την ετήσια άδειά σας, ο εργοδότης οφείλει να σας αποζημιώσει για τις υπόλοιπες ημέρες της άδεια. Εάν ο εργοδότης αρνείται να σας αποζημιώσει για τις υπολειπόμενες ημέρες άδειας, θα πρέπει να διεκδικήσετε την αποζημίωση άμεσα.