Μόλις κυκλοφόρησε το ηλεκτρονικό περιοδικό του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου του Ντίσσελντορφ μας πληροφορεί ο Διευθυντής κ. Νίκος Βουδρισλής.

http://schoolpress.sch.gr/cool/

Το περιοδικό επιμελούνται οι μαθητές της ΣΤ! Τάξης.  Η έκδοση ενός μαθητικού περιοδικού αποτελεί συμαντικο μέσον έκφρασης των μαθητών και είναι ένα θαυμάσιο εκπαιδευτικό εργαλείο. Μέσω αυτού δίνεται η δυνατότητα έκφρασης στους μαθητές πέρα από τα στενά εκπαιδευτκό πρόγραμμα.