Οι φορολογούμενοι αλλοδαποί κάτοικοι της Γερμανίας, δικαιούνται, όπως και οι ίδιοι οι Γερμανοί, το επίδομα Kindergeld, εφόσον φυσικά έχουν παιδιά. Αυτό είναι ένα επίδομα που δίνει η γερμανική κυβέρνηση για να συμβάλει στην κάλυψη μέρους του κόστους της ανατροφής των παιδιών. Μπορεί να ανέλθει από 190 ευρώ έως 221 ευρώ ανά παιδί μηνιαίως και γίνεται συνήθως με τη μεταφορά του σχετικού κονδυλίου σε τραπεζικό λογαριασμό.

Φοροτεχνικός Σύλλογος ARGUS EV 40210 Düsseldorf, Bismarckstr.85, Tel. 0211-356646 Αριστοφάνης Δημ. Οσμανλής

Κάθε φορολογούμενος που κατοικεί στη Γερμανία και έχει παιδιά μπορεί (και για παιδιά που υούν σε άλλη χώρα της ΕΕ) να πάρει το Kindergeld, είτε είναι μισθωτός,  είτε αυτοαπασχολούμενος, είτε ανεξάρτητος επαγγελματίας. Παρέχεται ανελλιπώς έως ότου τα παιδιά γίνουν 18 ετών, αν και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να παραταθεί μέχρι τα παιδιά γίνουν 25 (αν είναι ακόμα στο σχολείο) ή εφόσον πληρούνται κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Τον Ιανουάριο του 2016, το επίδομα φτάνει στα 190 ευρώ το μήνα για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά, 196 ευρώ για το τρίτο παιδί και 221 ευρώ για κάθε επόμενο.

Υιοθετημένα και φιλοξενούμενα παιδιά δικαιούνται επίσης του επιδόματος, όπως επίσης και τα παιδιά του συζύγου και τα εγγόνια σας, εφόσον ζουν μαζί σας. Το επίδομα μπορεί να δικαιούνται και κάποιοι που ζουν στο εξωτερικό – και όχι στη Γερμανία – εφόσον υπόκεινται σε χωρίς περιορισμούς καταβολή φόρου εισοδήματος στη Γερμανία ή πληρούν άλλες προϋποθέσεις. Μπορείτε να ενημερωθείτε από τις γερμανικές αρχές για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι οι γονείς που δικαιούνται τα χρήματα, όχι τα παιδιά, εξαιρουμένων βεβαίως των ορφανών ή των παιδιών των οποίων οι γονείς είναι αγνώστου διαμονής.

O φάκελος της αίτησης για το Kindergeld θα πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό φορολογικού μητρώου του παιδιού (steuerliche Identifikationsnummer). Τα νέα έντυπα των αιτήσεων έχουν ήδη τροποποιηθεί αναλόγως. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου του παιδιού εκδίδεται συνήθως από την Ομοσπονδιακή Εφορία (Bundeszentralamt für Steueren – BZSt) λίγο μετά τη  γέννηση του παιδιού και αποστέλλεται στα κατά τόπους Γραφεία  Μητρώου (Einwohnermeldeamt) της Γερμανίας. Στην περίπτωση των παιδιών μεταναστών, ο αριθμός δημιουργείται όταν το παιδί δηλώνεται στο Γραφείο Μητρώου (Einwohnermeldeamt).

Παρά το γεγονός ότι από το 2008 η Ομοσπονδιακή Εφορία αυτόματα εκδίδει τον αριθμό φορολογικού μητρώου για παιδιά, τώρα απαιτούν από το Γραφείο Οικογενειακών Παροχών (Familienkasse) να έχει στο αρχείο του τον αριθμό του κάθε ωφελούμενου.

Έως το τέλος του 2016, ο αριθμός φορολογικού μητρώου του παιδιού πρέπει να υποβληθεί από κάθε δικαιούχο και να αρχειοθετηθεί στο Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων. Αυτό αφορά επίσης και παιδιά που γεννήθηκαν πριν από το 2008 και για τα οποία μπορεί να μην έχει ακόμη εκδοθεί αριθμός φορολογικού μητρώου. Οι αρχές θα ενημερώσουν τους δικαιούχους για τη νέα αυτή εξέλιξη. Είναι πάντως δυνατόν να προμηθευτεί κάποιος αυτόν τον αριθμό φορολογικού μητρώου αν έλθει σε επαφή με την τοπική εφορία. Αν κάποιος δεν συμμορφωθεί, μπορεί ξαφνικά να πρέπει να δώσει πίσω όλο το επίδομα που έχει ήδη λάβει.

Πού υποβάλλονται αιτήσεις

Αιτήσεις για το Kindergeld υποβάλλονται εγγράφως και υπογεγραμμένες στο Γραφείο Οικογενειακών Παροχών (Familienkasse) των τοπικών Γραφείων Εργασίας (Agentur für Arbeit). Αιτήσεις υποβάλλονται από κάθε ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε αγγλική γλώσσα σε pdf αντίγραφα των αιτήσεων εδώ:

Βασική αίτηση για Kindergeld

Έγγραφο Kindergeld για παιδιά που ζουν στη Γερμανία

Έγγραφο Kindergeld για άλλες χώρες (για περιπτώσεις κατά τις οποίες τουλάχιστον ένα παιδί ή ένας γονέας ζει ή εργάζεται ή λαμβάνει παροχές σε άλλη χώρα. Επίσης, εάν ο ένας γονέας είναι μέλος των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ που σταθμεύουν στη Γερμανία).

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα έντυπα στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες απευθείας από την ιστοσελίδα Γραφείου Εργασίας πατώντας εδώ.

Προφορικές αιτήσεις ή αιτήσεις μέσω τηλεφώνου ή e-mail δεν γίνονται δεκτές.

Άλλα έγγραφα που μπορεί να χρειαστεί να προσκομιστούν:

Πιστοποιητικό γέννησης – πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού σας, μεταφρασμένο αν δεν είναι στα γερμανικά

Διαβατήριο

Άδεια διαμονής

Συμβόλαιο κατοικίας (Haushaltbescheinigung)

Θα πρέπει να αναφέρετε εάν λαμβάνετε επιδόματα για το παιδί από άλλη χώρα.

Μόλις σταματήσετε να εργάζεστε στη Γερμανία ή φύγετε από τη χώρα, θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά, προκειμένου να σταματήσει το επίδομα. Εφόσον δεν το κάνετε, υπάρχει κίνδυνος να πρέπει να επιστρέψετε τα χρήματα που έχετε πάρει.

Για πληροφορίες σχετικά με το Kindergeld στα αγγλικά μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Εργασίας(Agentur für Arbeit).