Τουλάχιστον 10.000 „κόκκινα“ ακίνητα θα πάρουν τον δρόμο του πλειστηριασμού έως το τέλος του έτους όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της πλατφόρμας e-auction.gr, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο αριθμός δεν θα αυξηθεί περαιτέρω στην πορεία του έτους.

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές στις 8 και 15 Οκτωβρίου αναμένεται να βάλουν προσωρινά στον „πάγο“ τις διαδικασίες προσωρινής εκτέλεσης ωστόσο οι τράπεζες και -κυρίως- οι εταιρείες διαχείρισης (servicers) έχουν φιλόδοξο πρόγραμμα ρευστοποιήσεων στο πλαίσιο της επίτευξης των business plans των τιτλοποιήσεων ύψους 50 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, από τα 10.210 αναρτημένα ακίνητα τα 4.289 αφορούν σε κατοικίες εκ των οποίων οι 1.628 βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα της Αττικής. Στη λίστα των αναρτημένων κατοικιών περιλαμβάνονται μόλις 46 ακίνητα με τιμή πρώτης προσφοράς άνω των 500.000 ευρώ, 77 με τιμή μεταξύ 300.000-500.000 ευρώ, 204 με τιμή 200.000 έως 300.000 ευρώ και 1.022 ακίνητα με τιμή μεταξύ 100.000-200.000 ευρώ.

Οι περισσότερες προς εκπλειστηριασμό κατοικίες, σχεδόν 3.000, έχουν τιμή πρώτης προσφοράς έως 100.000 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι η πλειονότητα των ακίνητων που βγαίνουν στο „σφυρί“ αφορούν σε κατοικίες χαμηλής εμπορικής αξίας.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι πιστωτές -τράπεζες και servicers- προτάσσουν ως λύση για απομείωση των μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων τις ρυθμίσεις και όχι τις αναγκαστικές εκτελέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια & Πιστώσεις, το πρώτο εξάμηνο του έτους ρυθμίστηκαν οφειλές ύψους 3,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,4 δισ. ευρώ αφορούν απαιτήσεις εκτός τραπεζικών ισολογισμών.

Σημαντικό εργαλείο για τη συναινετική ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, όχι μόνο προς τις τράπεζες/εταιρείες διαχείρισης αλλά συνολικά (προς ασφαλιστικά ταμεία, Δημόσιο κ.λπ.) είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός όπου μέσω αλγορίθμου προτείνονται στους οφειλέτες λύσεις ολιστικής διαχείρισης των χρεών τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για τον Ιούλιο, από την έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί 7.257 ρυθμίσεις οφειλών ύψους 2,65 δισ. ευρώ. Το ποσοστό εγκρισιμότητας από τους χρηματοδοτικούς φορείς αυξήθηκε περαιτέρω στο 76% με συνολικό ποσοστό διαγραφής χρεών ύψους 783 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών, παρέχεται η δυνατότητα ένταξης στο Ενδιάμεσο Πρόγραμμα με αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση δόσης για τα ευάλωτα νοικοκυριά η οποία ανέρχεται σε 210 ευρώ μηνιαίως, ωστόσο η ανταπόκριση εκ μέρους των „κόκκινων“ οφειλετών έχει αποδειχθεί εξαιρετικά φτωχή και δεν υπερβαίνει τις λίγες χιλιάδες αιτήσεις μέχρι σήμερα, φαινόμενο που αποδίδεται από αρμόδιες πηγές κυρίως στην υποχρέωση άρσης φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου.