Το κόμμα των «Πράσινων» στη Γερμανία έθεσε θέμα τοποθέτησης ορίων ταχύτητας στα κομμάτια της Autobahn που δεν έχουν και το Γερμανικό κοινοβούλιο καταψήφισε την πρόταση.

Για τους πολλούς, Autobahn σημαίνει ανοιχτός δρόμος χωρίς όρια ταχύτητας- άσχετα αν η «ελευθερία» αυτή αφορά κάποια κομμάτια και όχι το σύνολο των χιλιομέτρων που καλύπτει. Από το κόμμα των Πράσινων, τέθηκε στο Γερμανικό κοινοβούλιο το θέμα της τοποθέτησης ορίων ταχύτητας στα τμήματα εκείνα της Autobahn που δεν είχαν. Η πρόταση αυτή, είχε ένα οικολογικό υπόβαθρο με στόχο εκτός των άλλων και τον περιορισμό της ηχορύπανσης, του περιορισμού των ρύπων αλλά και την οικονομική επιβάρυνση από την επιπλέον κατανάλωση καυσίμου.

Στην πρόταση των «Πράσινων» ήταν το όριο να είναι 130 χιλιόμετρα ανά ώρα, όχι μόνο στα κομμάτια της Autobahn που δεν είχαν όριο αλλά και στο σύνολο των εθνικών οδών. Από τις 631 διαθέσιμες ψήφους, κατά την εφαρμογής ορίου ταχύτητας –έτσι όπως το πρότεινε το κόμμα των «Πράσινων»- ψήφισαν οι 498.