Στην αλυσίδα αρτοποιίας Oebel έκλεισαν τη Δευτέρα (07.10.2019) δώδεκα επιπλέον υποκαταστήματα. Λόγοι, σύμφωνα με τον διαχειριστή της πτώχευσης , μεταξύ άλλων, καταγγελίες μίσθωσης και απολύσεις υπαλλήλων.