Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι τιμές των εισιτηρίων VRR θα αυξηθούν κατά μέσο όρο κατά 9,4% την 1η Ιανουαρίου 2024, ανακοίνωσε την Πέμπτη. Στο VRS, τα τιμολόγια θα αυξηθούν κατά μέσο όρο κατά 10,4 % Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνεδρίαση της ένωσης ενέκρινε την αύξηση στις.

Ωστόσο, οι ανακοινωθείσες αυξήσεις δεν ισχύουν για το <εισιτήριο της Γερμανίας>, το οποίο συνήθως κοστίζει 49 ευρώ.