Γιατί δεν απαντάμε σε βωμολόχους, λέχρους ανασεισίφαλλους και βρωμερούς λόγους λέγωντες.

Διότι στην καλύτερη των περιπτώσεων θα καταφέρει να σας εκνευρίσει. Στη χειρότερη, όμως, θα μας παρασύρει στη βλακεία του με αποτέλεσμα εσείς να πληρώσετε το τίμημα.