Έκτακτο παιδικό επίδομα ύψους 150,-€ θα λάβουν οι γονείς για κάθε παιδί που το 2021 έστω για έναν μήνα είχαν ή έχουν δικαίωμα παιδικού επιδόματος.

Η εφάπαξ πληρωμή θα γίνει τον Μάιο του 2021.